FA   /   EN

09 10 11 12
حایز اهمیت است که اشیا به گونه ای طراحی شوند که مشخصه ی خودشان را داشته باشند.
زیبایی باعث سرور و شادابی می شود.
اتاق نشیمن باید محلی باشد که روحمان در آن آرامش داشته باشد.
خانه از آجر و میله درست شده، محیط خانه از عشق و امید.
رنگها تداعی لبخند طبیعت هستند.
ما شادی را در ساده ترین چیزها یافتیم.
تنها کاری که همیشه دلم می خواهد انجام بدهم، شطرنج بازی کردن است.

09

09

10

10

11

11

12

12

گروه رواق، تهران، فرشته 82            info@ravagh-group.com             +982122049247

 

گروه رواق، تهران، فرشته 82

22049247 21 98+

info@ravagh-group.com